company logo

Legekontoret 01.09.2021

Journalsystem


Elvebyen legesenter har journalsystem som er knyttet opp mot helsenorge.no. For deg som pasient betyr dette at du via nettsiden vår/helsenorge.no får kontakt med oss på en sikrere måte. Du må logge deg inn med BankID. Vi vil sende meldinger, bekreftelse på timebestilling, labsvar mm.  til deg via helsenorge.no