company logo

Tjenester & priser

Prisene ved legesenteret er regulerert av Normaltariffen, en avtale mellom Helfo og Legeforeningen. Alle betaling skjer kontant eller via betalingsautomat. Personer med frikort eller barn under 16 år, må likevel betale for materiellkostnader, medisiner, attester og administrative tjenester,  se under.  Frikortet gjelder bare egenandelen ved konsultasjonen.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
170/288
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
59

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
124

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
72
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
109
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
155
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Enkel legeattest
260
Legeerklæring ved søknad om førerkort
750
Avansert legeerklæring (inkludert blodprøver, EKG, spirometri, etc), etter tidsbruk og materiell bruk
fra 700
Andre legeerklæringer, etter medgått tid, beregnes ut fra salærtakst
fra 250

Vaksinasjon

Vaksinasjonsveiledning av lege
350kr
Vaksinering
100kr