company logo

Legekontoret 01.09.2021

E-konsultasjon

E-konsultasjon kan erstatte fysisk oppmøte og konsultasjon med legen. Den kan gjennomføres via video eller skriftlig på helsenorge.no.

Skriftlig e-konsultasjon passer best for problemstillinger som er kjent fra før eller oppfølging etter avtale med legen. Legen har frist til å besvare konsultasjonen innen 5 dager, og det egner seg da ikke for akutte og nyoppståtte problemstillinger.  Det er bare legen din som ser og besvarer disse meldingene. E-konsultasjon utløser egenandel som ved vanlige konsultasjoner, og faktura blir sendt. Om du har valgt e-kontakt, men du beskriver en problemstilling som må løses på konsultasjon eller e-konsultasjon, får du beskjed om at du må bestille time eller starte en e-konsultasjon.

Om du velger å benytte deg av e-konsultasjon er det viktig at du beskriver tilstanden din så utfyllende som mulig. Det er også fint om du skriver litt om det du lurer på, da det gjør det lettere å svare deg på det som er viktig for deg å få svar på.

E-konsultasjon via video kan gjennomføres ved problemstillinger som er nyoppståtte, og også noen ganger ved akutte henvendelser. Det er likevel ikke alltid slike konsultasjoner gir en god nok vurdering, og vil derfor noen ganger kunne medføre en fysisk konsultasjon hos legen for en bedre avklaring. For å gjennomføre videokonsultasjon trenger vi e-post adressen din. Den kan du sende på helsenorge.no i forkant av timen. Om du ikke møter opp på videokonsultasjonen, gjelder samme gebyr for «Ikke møtt til time», som ved fysiske konsultasjoner.

Ønsker du mer informasjon om hva som er egnet for skriftlige e-konsultasjoner, se listen under:

Problemstillinger som egner seg for e-konsultasjon er:

- Oppfølgende spørsmål om medisinbruk - for eksempel etterlevelse, bivirkninger og manglende eller svak effekt

- Oppfølgende timer avtalt med legen etter nylig konsultasjon

-Ved kjente kroniske tilstander, der det er allerede satt opp en behandlingsplan, helst etter avtale med legen

- Forespørsel fra pasient om attester og erklæringer om tilstander som er kjent og avklart av legen i forkant, som ikke krever ny undersøkelse. Legen vil si ifra om det er nødvendig med vanlig time.

Eksempler der e-konsultasjon frarådes:

-Vurdering for sykemelding egner seg ikke for e-konsultasjon (jfr. Folketrygdloven - § 8-7 Dokumentasjon av arbeidsuførhet). Unntaket er når pasienten av medisinske grunner er forhindret fra å møte, og det da følges opp mede en snarlig konsultasjon.

-Forskrivning av legemidler der det anses faglig uforsvarlig å starte opp eller fortsette behandling, som for eksempel ved legemidler i reseptgruppe A og B, eller medikamenter som ikke er brukt fra før, eller var brukt for lenge siden og har vært seponert.

- Vurdering av akutte forverringer

-Relaterte problemstilling som kommer i etterkant av legeundersøkelse og som krever ny undersøkelse. F. eks. tilkommet smerte/plage fra annet sted etter fallskade, blod i urin, magesmerter, alvorligere bivirkninger etter oppstart med legemiddel, osv.

- Vurdering av forverringer som krever klinisk undersøkelse, f. eks. plagsomme utslett og sår, skader som er vurdert tidligere, men der smerter og funksjonsnedsettelse ikke avtar, tilstander med økende og uforklarlige smerter og psykiske problemstillinger som krever samtale.

-Sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak, f. eks. forverring av kronisk sykdom med behov for grundig legeundersøkelse, eller dersom pasienten lider av flere sykdommer samtidig og symptombildet er uklart.

- Problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere med e-konsultasjoner uten hell.