company logo

Legekontoret 04.07.2020

Om forsinkelser

Vi prøver så godt vi kan å gjennomføre konsultasjonene til avtalt tid. Forsinkelser forekommer likevel.

For oss kan møtet med en pasient være uforutsigbart. Ofte avdekkes psykiske eller fysiske plager som må behandles raskt eller tar lengre tid enn det som er avsatt.

Det kan også være en kilde til forsinkelser at pasienter har flere omfattende problemstillinger som de ønsker undersøkelser for i samme konsultasjon. Vi kan føle at vi får valget mellom å gjøre et overfladisk arbeid eller pådra oss en stor forsinkelse. Naturlig nok liker vi ingen av delene, og velger derfor ofte den tredje utvei, som er å forklare pasienten at vi ikke rekker så mye på en konsultasjon. En slik avgrensing kan være skuffende for pasienten, og vanskelig for oss, men av og til nødvendig.

Vi må forsøke å ta hensyn, både til den ene pasienten vi snakker med og de som venter på venteværelset.

Andre ganger kan vi bli forsinket pga telefoner fra pasienter eller samarbeidspartnere som apotek, spesialister, sosialkontor, hjemmesykepleien eller andre.

Legene er også ansvarlige for å yte akutt hjelp. Dette kan gå ut over pasienter med timeavtale.

Vi forsøker å prioritere oppgavene og planlegge arbeidsdagen etter beste evne, men håper på forståelse for at det kan oppstå forsinkelser.